single blog header image

Условия за членство

Член на асоциацията може да стане всеки, след заплащане на членска такса в размер на 5 000 евро (или равностойността в др. валута). Като основание за плащане се посочва – членски внос БАРС, три имена и точен адрес. Срок за получаване на членска карта – 10 дни след получено плащане.

Банкова сметка:
BG69UNCR70001523638453 - BGN
Банка:
Банка Уникредит
БАРС държи на лоялността и дискретността, ето защо ние работим само със свои акредитирани членове.