Нашите цели

Основна цел на БАРС е да улесни престоя на граждани на Европа и страните от Евразия на територията на коя да е страна от горепосочените.

Създаване и развитие на ефективна система за съдействие на гражданите от Европа във взаимоотношенията им с юридически и физически лица от Евразия, както и съдействие на граждани на Евразия с европейски юридически и физически лица;

Оказване съдействие на държавните институции при решаване проблеми на гражданите от Европа и страните от Евразия, възникнали на територията на Евразия или коя да е европейска страна;

Задълбочаване и развитие на приятелските взаимоотношения между страните от Европа и Евразия, и международния обмен в сферата на науката, културата и образованието;

Организиране на специализирани курсове и програми за гражданите от Европа и страните от Евразия с цел изучаване на българския език, култура и традиции, както и държавната уредба, правната система и икономиката на страната;

Организиране на конференции и землячески срещи за обсъждания и разглеждане на проблеми, и сътрудничеството с институциите.

Разработване проекти и програми за интегрирането на гражданите на Европа и страните от Евразия, на територията на гореизброените страни, осигуряване на образование, работа и професионална реализация;

Установяване и поддържане на активни контакти и взаимодействие със сродни организации на европейските граждани в Евразия, както и на граждани на страните от Евразия на територията на Европа.

Подпомагане обучението на даровити европейски младежи в Евразия, както и обратното, вкл. чрез осигуряване финансовото обезпечаване на обучението;

Взаимопомощ

Може да разчитате на нас за въпроси от всякакво естество, засягащи вашия престой и начин на живот.

Доверие

Асоциация БАРС е спечелила доверието на много граждани в
Европа и Евразия, и помага на своите членове
да планират своето бъдеще, като предлага голям брой услуги -
ЕВРОАСИСТЪНС, удовлетворяващи индивидуалните
нужди на всеки човек.

Подпомагане на семействата от смесените бракове, техните деца и родственици, с цел разрешаване на някои битови проблеми и предотвратяване на социалната им изолация;

Взаимодействие със съответните власти при прояви на ксенофобия и дискриминация, както на територията на ЕС, така и на територията на Евразия.

Съдействие и подпомагане държавните институции и неправителствени организации в дейността им по опазване на културните и исторически паметници на територията на ЕС и СНГ.

Подпомагане на инвеститори от страните от ЕС и СНГ при реализиране на проектите им, избора на местни консултанти и експерти, както и при подбора на персонал.

Осигуряване на помощ и съдействие на гражданите на ЕС и Евразия за защита на личността и имуществото им на територията на коя да е от горепосочените държави, чрез специализираните органи и организации.

Контрол и гарантиране на търговски сделки.

Сигурност

Само професионализмът и почтеността на действията ни може да поддържа доверието в нас
и репутацията на компанията.
Ние се стремим да бъдем партньор, който изпълнява обещанията си, и с който се работи лесно.

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               

С БАРС ЖИВОТЪТ Е ПО-ЛЕСЕН

Нашата дейност се вдъхновява от доверието на нашите членове.
Ние се отнасяме изключително сериозно към поетата отговорност да ви съдействаме за разрешаване на възникнали проблеми.
Само професионализмът и почтеността на действията ни може да поддържа доверието в нас и репутацията на компанията.
Ние се стремим да бъдем партньор, който изпълнява обещанията си, и с който се работи лесно.

Акредитации

Повече информация ТУК

Повече информация ТУК

Повече информация ТУК

НАШАТА ДЕЙНОСТ

Имаме удоволствието да Ви запознаем с дейността на Асоциация БАРС. Ние сме НПО, като организация с нетърговска дейност, БАРС осъществява на първо място подкрепа и комфорт свързани с редица услуги - юридическа помощ, всякакъв вид безплатни консултации, кредити, недвижими имоти, застраховане. Предлагаме адекватно решение на проблем, и съответното физическо или юридическо лице, правителствена организация и т.н., които могат да помогнат за разрешаването на проблема / казуса.

БАРС не продава услуга. Ние се грижим за своите членове, като им даваме възможност да се възползват от нашите контакти и опит, по този начин гарантирано предотвратяваме техен горчив такъв (опит). Всеки наш член има право да ни запита по повод свое желание или възможност, която да осъществи.

Асоциация БАРС осигурява безплатна консултация по всички въпроси и последващо ценово предложение за решаване на конкретен казус или проблем.

Ценовата оферта включва преференциални цени и условия за членовете ни, и е на база нашето сътрудничество с партньорите ни. БАРС гарантира лоялността на своите партньори. Клиентът не е задължен да се възползва от предложението на нашите партньори.

Ние консултираме клиентите и след това предлагаме решения. Консултацията винаги е безплатна.

Ако решението е свързано с услугите, предлагани от някой от нашите партньори (нотариуси, адвокати, застрахователни брокери и т.н.), то услугата се заплаща.

Ценовата оферта се определя от вида на конкретния казус и от действията, необходими за разрешаването му.

Тогава БАРС се явява гарант и съпорт на сделката, и съответно получава процент от стойността на сделката.