Пишете ни

Контакти

Офис в София:

Единен национален номер:

Банкова сметка:
IBAN: BG52TTBB94001527834228 - BGN
          BG69TTBB94001527897748 - EUR
Банка:
SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

Или:

*В случай, че използвате долупосочената банкова сметка за превод на членски внос, моля имайте предвид, че с цел успешна транзакция, е необходимо да ни изпратите по имейл копие от Вашия паспорт, копие от банковото извлечение за направен превод и попълнена ФОРМА (моля виж приложения pdf файл).

SWIFT Field 57a:
Budapest Bank ZRT.
Vaci ut 193., H-1138 Budapest, Hungary
SWIFT/BIC: BUDAHUHBXXX

SWIFT Field 59:
Innovative Securities Ltd.
13A, Harbourview Building 152 Quay Street, CBD, Auckland - 1010 , New Zealand
IBAN EUR: HU41101022443949650001004306

SWIFT Field 70:
NZISL1-20180302-605119-121, Bars BulgarianRussian Association for Mutual Assistance