Асоциация БАРС

Асоциация БАРС е създадена през 2011 г. Основна цел на БАРС е да улесни престоя на граждани на Украйна и Евразия на територията на Република България и Европа, както и на български и/или европейски граждани на територията на Украйна и страните от Евразия.