single blog header image

Преференциални условия за членовете на БАРС

От всички наши партньорски компании, членовете на БАРС ползват до 25 % отстъпка при предоставяне на съответната услуга.

Отстъпки и преференциални условия, с нашите партньори по отношение на всеки асоцииран член на БАРС, се договарят и потвърждават само при предварително постъпило конкретно запитване (по тел., имейл или на място в наш офис) от страна на асоциирания член.


Примерни отстъпки:

Закупуване на автомобили – до 10 %
Различни видове застраховки – до 22 %
Фирмена сигурност – до 20 %
СОТ, физическа охрана, наемане на луксозни лимузини, яхти и хеликоптери– до 15 %
Консултация и разработване на методики в направление „Сигурност” - до 25 %
Правни услуги - до 30 %
Нотариални услуги - до 50 %
Закупуване на недвижим имот - до 15 %
Отстъпки при управление на недвижимости - до 10 %
Облекчени услуги и процедури при кандидатстване за кредит и лизинг на автомобили.