single blog header image

Преференциални условия за членовете на Асоциация БАРС „ЕВРО АСИСТЪНС”

Програмата ЕА се осъществява благодарение на Асоциация БАРС, създадена през 2011 г. от група авторитетни личности, влиятелни в отделни области на социалния и икономически живот в Европа и Евразия. Реалната цел за създаване на организацията е породена от безбройните по вид и разностранност проблеми на граждани и фирми, свързани с глобализацията на съвременния социален и икономически живот (смесени бракове, работа и бизнес в други държави, смяна на местожителство, и други). На практика се оказва, че огромните възможности на глобализацията са в голяма степен излишни ако няма човек (организация), които да подадат ръка и коректно да представят реалните възможности и съответните подводни камъни, специфични за всяка страна. Въпрос на късмет и шанс, които не се случват често. В 90% от случаите хората се „опарват” няколко пъти преди да получат адекватна подкрепа, много дори се отказват. Това е Евроасистънс. Безпристрастна помощ и подкрепа във всички сфери на социалния и бизнес свят. Условията за членство в програмата за клиенти на компания Life Division, могат да бъдат получени в кол центъра на Life Division.
Програма (пакет от услуги) ЕВРО АСИСТЪНС включва:

  • Преференциални цени и условия за членовете на БАРС за юридическа помощ (безплатна консултация) и последваща активна правна защита на територията на ЕС и СНГ.
  • Кредитиране на физически лица и фирми за покупка на недвижими имоти и леки автомобили (вкл. подмяна) на територията на ЕС и СНГ, при условия, специално разработени за членовете на БАРС.
  • Счетоводна подкрепа за юридическите лица с цел оптимизиране на данъци при осъществяване на търговска дейност на територията на ЕС и страните от СНГ.
  • Всички видове застраховки на територията на ЕС и СНГ, специални отстъпки за членовете на БАРС.
  • Управление на имотите на всички членове (арендуване, поддръжка и др.).
  • Агенция за недвижими имоти на територията на ЕС (включва проучване, търсене, проверка, подготовка на документи за покупко-продажба и т.н.) до цялостното завършване на сделката.
  • Извършване на маркетинг за търговски сделки (проучване на контрагентни фирми), както и гарантиране на изпълнение на конкретни търговски сделки между членове на БАРС и външни контрагенти на територията на ЕС и СНГ.
  • Международен Туроператор - Продукти и услуги, специално разработени за членовете на БАРС - преференциални цени, условия и отстъпки за туристически услуги - в т.ч. самолетни билети, екскурзии из Европа и цял свят и т.н.
  • Продукти и услуги, специално разработени за асоциираните членове на БАРС - Преференциални цени, условия и отстъпки за СОТ услуги, охрана и сигурност, покупко-продажби на недвижими имоти, туристически услуги- самолетни билети, екскурзии, лизинг, строителство и много други.